Girland SanatGirland (girlant), güzel sanatlarda, takılı olduğu iki ya da bir dizi nokta arasında sallanan  ve bir yaprak, çiçek hatta meyve zinciri oluşturan süsleyici motif, başka bir deyişle çelenk anlamındadır.
(www.girlandsanat.com)  da bulunan etnografik ve el sanatlarını havi objeler ile mevcut mevzuat çerçevesinde ilgili müzeye kaydı yaptırılan arkeolojik eserler, bu konulara ilgi   duyan herkesin istifadesine sunulmuştur. (bilgi@girlandsanat.com) adresine göndereceğiniz elektronik postalarınız ile görüş , eleştiri ve önerilerinizi kapsayacak yorumlarınız , kültür varlıklarının korunması ve tanıtılması açısından önem arz etmekte olup, çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacaktır.


23.04.2010 tarihinde internete açılan (www.girlandsanat.com) sitesini , genel bir tanıtım yapılmamasına rağmen , bir yıl içinde 678 anahtar kelime kullanarak , Türkiye’nin 42 vilayeti ile 34 ülkeden toplam 1781 kişi ziyaret etmiş ve çoğunlukla uzun süre incelemek suretiyle toplam 6707 sayfayı görüntülemiştir. Sene içinde 381 kişinin değişik tarihlerde defalarca siteyi ziyaret ettikleri belirlenmiştir.İkinci yılında siteyi  , 1049 anahtar kelime kullanarak Türkiye’nin 42 vilayeti ile  33 ülkeden toplam 2011 kişi ziyaret ederek 4611 sayfayı görüntülemiş, ziyaretçilerden 236’sının değişik tarihlerde defalarca giriş yaptığı belirlenmiştir. WEB sitesini üçüncü yılında 49 ilimiz ile 36 ülkeden 2201 kişi ziyaret ederek 5037 sayfayı incelemiş, ziyaretçilerden 218’inin birçok defa siteyi ziyaret ettiği belirlenmiştir. WEB sitesini dördüncü yılında 79 ilimiz ve 52 ülkeden 7178 kişi ziyaret ederek 10850 sayfayı incelemiş, ziyaretçilerden  933’ünün siteyi birçok defa ziyaret ettiği belirlenmiştir. WEB sitesini beşinci yılında 81 ilimiz ve 100 ülkeden 20074 kişi ziyaret ederek 29362 sayfayı incelemiş, ziyaretçilerden  3104’ünün siteyi defalarca ziyaret ettiği belirlenmiştir. WEB sitesini altıncı yılında 78 il ve 104 ülkeden 19384 kişinin  ziyaret ederek 27741 sayfayı incelediği, bunlardan 3223’ünün siteyi birçok defa ziyaret ettiği belirlenmiştir. WEB sitesini yedinci yılında 78 il ve 64 ülkeden 12265 kişinin ziyaret ederek 18500 sayfayı incelediği, bunlardan 2150 sinin siteyi birçok defa ziyaret ettiği belirlenmiştir. WEB sitesini sekizinci yılında 78 il ve 54 ülkeden 7627 kişinin ziyaret ederek 13858 sayfayı incelediği, bunlardan 913’ünün siteyi birçok  defa ziyaret ettiği belirlenmiştir. WEB sitesini dokuzuncu yılında 74 il ve 61 ülkeden 8581 kişinin ziyaret ederek 16467 sayfayı incelediği, bunlardan 1034’ünün siteyi birçok defa ziyaret ettiği belirlenmiştir. WEB sitesinin onuncu yılında 80 il ve 63 ülkeden 13062 kişinin ziyaret ederek 12914 sayfayı incelediği, bunlardan 1772’sinin  siteyi birçok defa ziyaret ettiği belirlenmiştir. WEB sitesinin on birinci yılında 80 il ve 72 ülkeden 11628 kişinin ziyaret ederek 21739 sayfayı incelediği, bunlardan  1579 ‘unun siteyi birçok defa ziyaret ettiği belirlenmiştir. WEB sitesinin on ikinci yılında 77 il ve 53 ülkeden 4969 kişinin ziyaret ederek 9672 sayfayı incelediği, bunlardan 618’inin siteyi birçok defa ziyaret ettiği belirlenmiştir. Yıl içinde bazı teknik sorunlardan dolayı zaman zaman girişlerde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle istatistiklerde daha önceki yıllara göre bir düşüklük hasıl olmuştur.

İnternet’e açılışından bugüne kadar WEB sitesini 81 il ve bir çok ülkeden toplam 110571 kişi ziyaret etmiş ve 177558 sayfa görüntülenmiştir. Genellikle ziyaretçilerin araştırma yapmak amacıyla siteye girdikleri ve uzun süre inceleme yaptıkları dikkati çekmekte olup, Türkiye’den Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, yabancı ülkelerden ise Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Almanya,  Kanada, Fransa, Bulgaristan, İngiltere, en çok ziyaret eden yerler olarak ilk sıraları almaktadır. Tasarım itibariyle güncellemek imkanının kısıtlı olması nedeniyle bu sitede yer almayan fotoğraf ve ilave bilgiler  (www.girlandkultursanat.com) sitesinde yayımlanmaktadır. Görüşlerini yazılı olarak  bildiren ziyaretçilerin önerileri dikkate alınmakta ve gerekli cevap verilmektedir. Girland Kültür Ve Sanat Galerisi olarak ilginize teşekkür eder. saygılar sunarız.

Yoruma kapalı.